Menu Bistro

Tellement plus qu'une poissonnerie!

Menu Bistro l'Ancrage

 

En semaine, de 11:30 à 14:00!

Menu Bistro quotidien
Menu Lundi mardi mercredi final
Menu jeudi vendredi